PRODUKTY I USŁUGI

- wykopy,
- kopanie stawów,
- wykopy pod fundamenty,
- wyburzenia i rozbiórki,
- wszelkie roboty ziemne,
- niwelacje terenu,
- wyrywanie karp,
- rozładunek palet,
- rekultywacja,
- wywóz materiałów sypkich,
- transport piasku, podsypu, żwiru, ziemi, gruzu, kamienia, kruszywa
- usługi koparkami i koparko-ładowarkami Caterpillar i Case,
- transport wywrotkami Scania